Arviointi

Kilpailutyön luovuus, rohkeus ja innovatiivisuus

Tulevaisuusnäkökulman toteutuminen kilpailutyössä

 

Kilpailutyön vaikuttavuus resurssiviisauden edistämiseen

Millä tavoin työssä esitetty ratkaisu, tuote tai idea vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kulutusta ja syntyvän jätteen määrää?

 

Kilpailutyön suunnitteluun liittynyt oppimisprosessi

Kilpailutyön suunnittelun yhdistäminen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistämiseen, mahdollinen oppiaineiden välinen yhteistyö kilpailutyön suunnittelussa

Lapsi- ja oppilaslähtöisyys kilpailutyön toteutusprosessissa

 

Tuomaristo

 

Mari Pantsar
Tuomariston puheenjohtaja
Johtaja, Hiilineutraali kiertotalous, Sitra

 

Erkka Laininen
Suunnittelupäällikkö
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö

 

Minna Huttunen
Elintarvikeylitarkastaja
Maa- ja metsätalousministeriö

 

Katja Viberg
Johtaja
Kestävä elämäntapa ja kiertotalous, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

 

Tero Lausala
Toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto

 

Iitu Kiminki
vs. Vihreä lippu -päällikkö
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

 

Timo Sorsavirta
Toimitusjohtaja
Foodduck Oy