Järjestäjät

Foodduck Oy

Foodduck Oy on suomalainen automaattisen leviteannostelun edelläkävijä. Foodduck Oy pyrkii sekä liikeideallaan että kaikella toiminnallaan ekologisuuteen. Yksi selkeä, konkreettinen tavoite on jätemäärän vähentäminen, mistä seuraa automaattisesti muita kestävää kehitystä tukevia positiivisia vaikutuksia niin luonnon kuin talouden kannalta. Siksi haluamme puhua jätemäärän vähentämisen tärkeydestä ja olla aktiivisesti mukana kehittämässä, ideoimassa ja keskustelemassa aiheesta.

Tuotteemme FOODDUCK®-leviteannostelija on Suomessa kehitetty ja valmistettu innovaatio. Halummekin nostaa esiin myös Suomea innovaatioiden sekä yrittäjyyden maana. Lapsissamme ja nuorissamme kytee valtava kansainvälinen potentiaali. Uskomme, että siitä potentiaalista on jo mahdollista saada esimakua. Olemme halunneet lähteä yhteistyökumppaneidemme kanssa organisoimaan luovaa ideointikilpailua, jossa lapset ja nuoret saavat vapaat kädet päästä kertomaan, miten jätemäärää voisi meillä Suomessa tai maailman mittakaavassa vähentää helposti ja tehokkaasti.

Foodduck »

 

Vihreä Lippu

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma sekä kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Haluamme Jämäkisassa innostaa ohjelmamme osallistujia luovuuteen ja projektimaiseen oppimiseen sekä uusien, kestävämpien toimintamallien kehittämiseen.

Vihreä lippu -ohjelman taustalla toimii FEE Suomi -ympäristökasvatusjärjestö, joka on osa laajaa, kansainvälistä FEE (Foundation for Environmental Education) -ympäristökasvatusverkostoa.

Vihreä lippu »

 

OKKA-säätiö

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö ylläpitää Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia ja edistää kestävää kehitystä eri kouluasteiden oppilaitosten toiminnassa. Resurssiviisaus ja siirtyminen kiertotalouteen ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä ja samalla keskeisiä tulevaisuuden kansalais- ja työelämätaitoja. Haluamme olla mukana toteuttamassa JÄMÄ-kisaa tämän tärkeän teeman sekä luovuuden, innovaatioiden ja tulevaisuusajattelun esille nostamiseksi päiväkotien ja koulujen opetuksessa ja arjessa.

Okka-säätiö »

Koulu ja ympäristö »