Miksi

Monien uusiutumattomien raaka-aineiden kuten fossiilisten polttoaineiden, metallien ja mineraalien saatavuus vähenee koko ajan. Käytämme myös uusiutuvia luonnonvaroja kestämättömästi. Tänä vuonna ylikulutuspäivä, jolloin suomalaisten luonnonvarojen kulutus ylitti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja kyseisen vuoden aikana, oli jo huhtikuun 3. päivä. Koko loppuvuoden elämme velaksi.

Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat luonnonvaroja yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvitsisimme yli 3 maapalloa. Luonnonvarojen kulutukseen ja jätteisiin kytkeytyvät myös ilmastonmuutosta vahvistavat kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy energiantuotannossa ja kulutuksessa, teollisuudessa, maataloudessa sekä kaatopaikoilta.

Maailma tarvitsee kipeästi resurssiviisaita ratkaisuja, joilla saamme luonnonvarojen kulutuksen kestävälle tasolle. Resurssiviisaus tarkoittaa sitä, että käytämme luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluita siten, että edistämme ihmisten hyvinvointia samalla kun vähennämme ympäristölle ja ihmisille haitallisia vaikutuksia.